Esiet  laipni aicināti mūsu jaunajā E-veikalā!

Lietošanas un apkalpošanas noteikumi
(Pirmslīguma informācija)

Interneta veikals „Pakoshop.eu” tīmekļa vietnē www.pakoshop.lv ir SIA „Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS” (reģ.nr. 40003385065) struktūrvienība (turpmāk tekstā Pārdevējs). Pārdevējs tirgo preces gan  juridiskām, gan fiziskajām personām (turpmāk tekstā Pircējs). Prece šo noteikumu izpratnē ir jebkura prece, kura tiek piedāvāta pārdošanai interneta veikalā „Pakoshop” / www.pakoshop.eu.


1.      Šī ir Pirmslīguma informācija un ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa (punkti 1.1-1.4):


1.1. Informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām ir norādīta preces aprakstā, sadaļās ”APRAKSTS”. Kā arī Klientam ir iespēja iepazīties ar tehnisko informāciju, kas atticas uz gofrētā kartona iepakojuma ražošanu (Iekšējais ražošanas standarts) sadaļā INFORMĀCIJA vietnē www.pakoshop.eu. un arī lejupielādēt standarta FEFCO kastu konstrukciju katalogu, kas dod priekšstatu par kartona kastes izklājumu. Visām bildēm ir informatīva nozīme, tās neatspoguļo produktu 100%, bet vien atspoguļo iepakojuma veidu (konstrukciju) un izmēra proporcijas. Jebkurā gadījumā, Klientam, jāvadās no Produkta tehniskā apraksta un informācijas (kartona biezums, krāsa, standarta konstrukcijas FEFCO kods, iekšējais izmērs mm), ne vizuālās bildes. Izmēri pie kartona produktiem ir norādīti kā Iekšējie, pasūtot kastes pakomātiem, jāņem vērā, ka ārējais kastes izmērs ir lielāks. Lūdzam skatīties sadaļu INFORMĀCIJA PAR KARTONU, lai iegūtu vairāk informācijas.
Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Pārdevēju, ir iespējams saņemt konsultāciju klātienē, Pārdevējā birojā vai apskatīties paraugus. Pasūtot Preces, Klients piekrīt “Kvalitātes specifikācija klientiem” iekļautajiem nosacījumiem, kas attiecas uz gofrētā kartona produkciju.
1.2. Informāciju par cenu, piegādes un citām izmaksām ir norādīta pie produkta, kā arī aizpildot sadaļu grozā “Piegādes adrese” ir iespējams noteikt precīzas piegādes izmaksas pasūtījumam. Atsevišķām Pircēju un Preču grupām Pārdevējs ir tiesīgs piemērot atlaides, informējot par to Pircēju.
1.3. Informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa. Klientam  - fiziskai personai saskaņā ar “Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” ir tiesības 14 dienu laikā no saņemšanas dienas atgriezt preci Pārdevējam. Šajā gadījumā Klientam, jāaizpilda veidlapa “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPA” , tā tiek nosūtīta Klientam uz e-pastu, arī pēc pieprasījuma un kopā ar preci jānogādā atpakaļ Pārdēvējam pēc adreses: Lāču 42k, Jelgava, Latvija, LV-3008. Šajā gadījumā visas ar atgriešanu saistītas izmaksas sedz Klients (piegādes un citas izmaksas). Pārdevējs apņemas 2 dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas pārskaitīt samaksu par Preci atpakaļ Klientam uz “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPĀ” norādīto bankas kontu. “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPĀ” jāaizpilda VISI OBLIGĀTIE LAUKI un JĀPARAKSTA. Pa e-pastu sūtītas ATTEIKUMA veidlapas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
1.4. Informāciju par piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem tiek norādīta noformējot pirkumu interneta veikalā www.pakoshop.eu un ir atkarīgā no preču veida, daudzuma un izvēlēta piegādes/preču saņemšanas veida. Pārdevējs izmanto tikai bezskaidras naudas apmaksas veidus. Iegādāties preces uz vietas, Pārdevēja struktūrvienībā bez iepriekšējā Pasūtījuma noformēšanas un apmaksas nav iespējams. Preču saņemšana ir iespējama tikai pēc apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtījuma sagatavošanas un noformēšanas laiks vidēji var aizņemt no 2 līdz 7 darba dienām. Pārdevējs cenšas sagatavot Pasūtījumu maksimāli īstākajā laika posmā. Force majore gadījumā, Klients nekavējoties tiek informēts rakstveidā  uz reģistrēto e-pastu par Klienta pasūtījuma izpildes aizkavēšanos vai atcelšanu. Jebkurā gadījumā, Pārdevējs neatbild Klientam par zaudējumiem, kuri ir radušies vai varētu rasties nesaņemot pasūtījumu plānotajā dienā.


2. Pasūtot preces interneta veikalā „Pakoshop.eu” interneta vietnē www.pakoshop.eu  Pircējs (gan fiziska, gan juridiskās personas pārstāvis) piekrīt šiem lietošanas un apkalpošanas noteikumiem:


2.1. Minimālais pasūtījuma apjoms no katra preces veida  ir norādīti katram preču veidam atsevišķi.
Minimālā pasūtījuma summa nav ierobežota, taču ir noteikta apkalpošanas piemaksa 1,99 EUR līdz pirkumam 10,00 EUR (bez PVN).
Papildus piegādes izmaksas tiek aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, atkarībā no gabarītiem,  svara un piegādes veida (solī “PASŪTĪT”, noformējot preču grozu).

Piegādes pakalpojumā un piegādes izmaksās, ja šādas ir noteiktas, ietilpst preču izkraušana no transportlīdzekļa, bet NEIETILPST preču nešana līdz Pircēja noliktavai.
Gadījumā, ka Pircējs ir izvēlējies saņemt preces noliktavā, Piegādātājs uzglabā tās 30 kalendāra dienas no brīža, ka Pircējs tika informēts par Preču izņemšanu, Gadījumā, ja Preces netiek izņemtas 30 kalendāra dienu laikā Pārdevējs utilizē preces bez brīdinājuma, neatgriežot samaksu par precēm.

2.2.  Visiem preču aprakstiem un bildēm ir informatīvs raksturs. Pasūtot preces, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja gofrētā kartona iepakojuma ražošanas un kvalitātes noteikumiem un pārliecinājies, ka iepakojuma viņam der.

2.3. Pārdevējs patur tiesības koriģēt vai anulēt pasūtījumu, rakstveidā saskaņojot to ar Pircēju, ja Preces atlikums noliktavā nav pietiekošs un/vai Pircējam ir nepieciešams ātrākais izpildes termiņš, nekā Pārdevējs var nodrošināt.
2.4. Preču cenas ir norādītas EIRO par vienu gabalu vai komplektus un neiekļauj piegādes izdevumus.
2.5. Prece pircējam tiek izsūtīta tikai pēc pilnas samaksas saņemšanas, ieskaitot piegādes izdevumus, ja tie ir iekļauti rēķinā. Pirms preču izsūtīšanas Pārdevējs nosuta paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi par plānotu preču piegādes dienu un laiku.
2.6. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis preču saņemšanu saskaņotajā dienā t.i. neatrodas preču saņemšanas vietā un/vai nav sasniedzams pa telefonu, vai neizņem preces no pakomāta, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādi, reizinot to ar koeficientu 1,2 vai anulēt Pasūtījumu informējot par to pircēju rakstiski pa e-pastu.
2.7. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis tūlītēju preču saņemšanu un izkraušanu, vai aizkavē to ilgāk par 30 minūtēm, Pārdevējam ir tiesības rīkoties kā noteikts šo noteikumu iepriekšējā punktā. Jebkurā gadījumā, kad preču piegādi nodrošina kurjers vai transporta kompānija, jebkāda veida piegāde un izkraušana notiek saskaņā ar šī kompānijas noteikumiem un kārtību.
2.8. Preču piegādē ir iekļauta tikai piegāde līdz norādītai Pircēja saņemšanas vietai un preču fiziska izsniegšana no transportlīdzekļa. Preču piegādē nav iekļauta preču pārvietošana (nest, kraut, stumt u.c.) līdz Pircēja noliktavai, vai Preču saņemšanas vietai.
2.9. Gadījumā, ja Pircējs nav veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu 3  dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Prece tiek rezervēta uz laiku – 3 kalendāra dienas, bet Pasūtījuma noformēšanas un nosūtīšanas.
2.10. Puses vienojās, ka Pārdevējs nosūta Pircējam elektroniski noformētus dokumentus - Avansa rēķinus, Pavadzīmes, Piegādes lapas un tml un tie ir derīgi arī bez paraksta. Par pilnvaroto personu preču saņemšanai tiek uzskatīti arī Pircēja darbinieki, kuri atrodas preču saņemšanas adresē un saņem Pircējam adresētu preci.
2.11. Saņemot Pasūtījumu Pārdevēja struktūrvienībā, Klientam jāuzrāda Pārdevēja darbiniekam apstiprinājuma e-pastu ar pasūtījuma numuru. Šajā gadījumā, Persona, kura uzrada apstiprinājuma e-vestuli ar pasūtījuma numuru, tiek uzskatīta par pilnvarotu saņemt Pasūtītas preces un parakstīties par to saņemšanu.
2.12. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preces cenas vai piegādes izmaksas, līdz brīdim, kad priekšapmaksas rēķins par pasūtījumu ir izrakstīts un nosūtīts Pircējam izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-pastu) un vēl nav apmaksāts.
2.13. Iestājoties Force major apstākļiem, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī (arī pēc rēķina apmaksas) atteikties no preču pārdošanas. Nepārvaramās varas apstākļi tiek novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu. Nepārvaramās varas apstākļiem izbeidzoties, Pārdevējs atgriež saņemto samaksu Pircējam pēc iespējas ātrāk saprātīgā laikā.
2.14. Gadījumā, ja Pircējs vēlas anulēt pasūtījumu, tad rakstveidā paziņo par to Pārdevējam pa  e-pastu pakoshop@pako.lv un abpusēji saskaņo tālāko rīcību par pasūtījuma anulēšanu. Gadījumā, ja samaksa par Precēm jau ir saņemta un preces ir nodotas transporta kompānijai vai kurjeram, Pārdevējam ir tiesības atteikt pasūtījuma anulēšanu.
2.15. Šie internetveikala lietošanas noteikumi var tikt grozīti un papildināti bez iepriekšējā brīdinājuma. Šāda noteikumu redakcija ir spēkā uz pasūtījuma noformēšanas un rēķina apmaksas brīdi. Pircējam ir pienākums pirms katra pasūtījuma veikšanas rūpīgi izlasīt šos noteikumus.
2.16. Sūdzības un pretenzijas par preču kvalitāti un apkalpošanu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektronisko pastu pakoshop@pako.lv. Sūdzība tiks izskatīta 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.


3. PAKOSHOP.EU veikala GOFRĒTĀ KARTONA IEPAKOJUMAM jāatbilst šādiem kvalitātes kritērijiem.


Ražotājs (Pārdevējs) – Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA
Pircējs (Klients) – jebkura fiziska vai juridiskā persona, kura ir izteikusi vēlēšanos pasūtīt pie Ražotāja Produktu vai nopirkt on-line veikalā www.pakoshop.eu.
Produkts – jebkurš izstrādājums no gofrētā kartona par kura ražošanu un pārdošanu ir vienojušies Ražotājs un Pircējs, t.sk. loksnes, starplikas un citi kartona elementi.

Veicot pasūtījumu, Pircējs automātiski piekrīt šiem nosacījumiem, kritērijiem un akceptē tos. Izskatos jebkādus strīdus, kas var rasties saistībā ar piegādāta produkta kvalitāti un lietošanu, apstākļi pirmkārt tiek vērtēti, ņemot vērā šos nosacījumus.  Šie nosacījumi attiecas, gan uz standarta sortimentu on-line veikalā, gan uz individuālajiem pasūtījumiem pēc klienta specifikācijas un dizaina.

1. Pretenzijas par kvalitāti un/vai daudzumu Pircējam jāpiesaka rakstveidā uz e-pastu: pasutijumi@pako.lv pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas, tai skaitā un īpaši, kas attiecas uz preču daudzumu, sortimentu (veidu) un neprecizitātēm pavaddokumentos. Pretenziju gadījumā jāaizpilda Reklamācijas veidlapa (nosūta Piegādātājs). Gadījumi par slēptajiem defektiem, tādiem kurus nevar noteikt uzreiz pie iepakojuma saņemšanas un lietošanās, Pārdevējs izskata individuāli.

GOFRĒTĀ KARTONA LOKŠŅU UN IEPAKOJUMA TEHNISKĀS PRASĪBAS un mehāniskās īpašības

Pamatizejvielas – gofrētā kartona iepakojuma īpašības raksturo ar dažādu rādītāju palīdzību. Galvenie no tiem ir:

Lokšņu profils (no E līdz BC) un biezums, mm;
Markas apzīmējums (nosaukums);
Laukumsvars (gr/m2);
Sastāvs: atkarībā no kartona slāņu (papīra) veidiem (testlaineris – otrreizēji pārstrādājamais kartons, eirokrafts, flutings,  u.c.)
ECT (kartona izturības rādītājs  spiedienā no augšas; kN/m; min.
Kartona stiprības rādītājs caurspiedē (Mullen, kPa; vidēji average)
Kartona ārējās virsmas krāsa (brūns vai balts)


Ir svarīgi izvēlēties piemērotāko gofrētā kartona veidu. Jo augstākas ir ECT, MT, laukumsvara rādītāju vērtības, jo kartons ir izturīgāks pret mehānisko iedarbību, bet arī izmaksā dārgāk. Lai izvēlētos optimālo kartona veidu nepieciešamā informācija par iepakojamo produktu parasti ir:
•    Kāda ir prece, ko jāiepako (beramā krava, gabarītprece un tml.);
•    Kāds ir preces svars vienā kastē;
•    Kāda ir loģistikas ķēde: nosūtīšana ar kurjeru vai uz paletēm, manuālā pārkraušana, otrreizējā izmantošana, kondensāta vai mitruma iedarbība.
Mūsu produktiem izmantojam šādus kartona veidus – atradīsiet pie produkta apraksta.APZĪMĒJUMI:
               
T - testlaineris, makalatūras, jeb pārstrādātais papīrs                       
W - balts testlaineris                       
K - kraftpapīrs, ar makalatūras piejaukumu                       
F - flutings, jeb iekšējais loksnes slānis             
          
Lokšņu virskārtu tonis var atšķirties katrā partijā.                        
Loksnes kvalitāti ietekmē uzglabāšanas apstākļi un gaisa relatīvais mitrums.                        
Vēlamais uzglabāšanas gaisa relatīvā mitruma diapazons: 40-70%, temperatūra +5līdz 30 grādiem C                       
Loksnes un produkciju uzglabāt horizontāli, nepakļaut tiešai ūdens iedarbībai, t.sk. kondensātam.                       

KASTU PARAMETRI UN APDRUKA.
Vispārējās prasības
a)    Locījuma vietā gofrētā kartona plakanie slāņi pēc bigojuma (locījuma vietas iespiešanas) drīkst plaisāt tikai loksnes papīra pirmajā slānī (virsējā) un tikai izstrādājuma iekšpusē kartonam markas BC un/vai biezumā no 6 mm. Izņēmums  - izstrādājumi no loksnēm biezumā 7 mm un vairāk, ja tiek locīts pa locījuma vietu par 180 grādiem.
b)    Līmējuma vietā kastei jāturas kopā mehāniski vai ar rokām pakojot preci; perforācijas vietā kastei jāiztur automātiskās pakošanas līnijas slodzi.
c)    Kastu iecirtuma vietās var būt mehāniski neatdalīti kartona atgriezumi, taču ražošanas procesā jācenšas tos atdalīt maksimāli cik vien iespējami.

Pieļaujama  novirze no iekšējiem izmēriem gatavajai produkcijai: no 3 slāņu kartona +/- 2 mm, no 5 slāņu kartona +/- 3 mm.


APDRUKA
 Apdrukai uz gofrētā kartona kastes jāatbilst sekojošām kvalitātes prasībām:        
•    apdrukai jābūt izvietotai uz kastes atbilstoši saskaņotas specifikācijas nosacījumiem un  norādītajai pozīcijai; pieļaujamā atkāpe apdrukas dizainā ir +/- 2 mm; Izņēmums – ražošana ar apaļās (rotācijas) izciršanas formas palīdzību, tad apdrukas novietojuma novirze ir pieļaujamā +/- 4 mm robežās.
•    apdrukā lietotajai krāsai jāatbilst saskaņotas specifikācijas norādījumiem. Apdrukai jābūt vienmērīgi noklātai, bez smērējumiem, krāsas izplūdumiem.
•    apdrukas toņa atšķirības viena produkta dažādiem pasūtījumiem ir pieļaujamas viena toņa ietvaros (pēc Pantone kataloga); viens un tas pats Pantone tonis būs atšķirīgs, drukājot to uz baltā un brūnā kartona, kā arī atšķirties dažādās partijās.
•    Augšējais un apakšējais gofrētā kartona produkts, kas sapakots atsevišķos saiņos, var tikt bojāts ar iepakojuma lentu.

Iepakouma lietošana paaugstinātā mitruma apstākļos.
Lai GK lietotājam būtu vieglāk novērtēt katra kartona veida piemērotību izmantošanai paaugstinātā mitrumā (parasti virs 70% relatīvā gaisa mitruma), balstoties uz GK tehniskajiem raksturlielumiem un uzkrāto pieredzi. Praksē pieņemts, ka paaugstinātā mitruma apstākļos jāizmanto iepakojums, kas ir ražots no loksnēm, kuru sastāvā ir: svaigā šķiedra “semi-chemical flutings” vai kraft-papīrs (pēc iespējas mazāks makulatūras piejaukums).


4.  Pārdevējs piegādi veic gan Latvijas, gan citās ES valstīs, kuras atrodam lapā Ckeckout sadaļā Piegādes valsts, Piegādes veidi un to izmaksas tiek norādītas aizpildot sadaļu “Rekvizīti” un piegādes vieta, noformējot pirkuma grozu un nospiežot pogu “PASŪTĪT”. Preču izsniegšana Pārdevēja struktūrvienībās notiek tikai darba laika ietvaros.
Interneta veikala apkalpošanas kontakti: pakoshop@pako.lv, mob. +371 29390698; + 371 29214373


Noteikumu versija: 010122-01

Nepieciešamas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne darbotos, un tās nevar izslēgt. Šādas sīkdatnes tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valodu, valūtu, pieteikšanās sesiju, privātuma iestatījumiem. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai bloķētu šos sīkfailus, taču mūsu vietne var nedarboties.

Analītika un statistika

šīs sīkdatnes parasti iestata mūsu mārketinga un reklāmas partneri. Viņi tos var izmantot, lai izveidotu jūsu interesējošo profilu un vēlāk rādītu jums atbilstošas reklāmas. Ja jūs neatļausiet šīs sīkdatnes, jūs neredzēsit jūsu interesēm mērķētas reklāmas.

Marketings

Šīs sīkdatnes ļauj mums izmērīt apmeklētāju trafiku un redzēt datplūsmas avotus, apkopojot informāciju datu kopās. Tie arī palīdz mums saprast, kuri produkti un darbības ir populārākas par citiem.